Ознака: јавно претпријатие за одржување на магистралните патишта