Ознака: Ги запознаваме ретките болести
Здравје 19.02.23 | 08:43

Ги запознаваме ретките болести: Лајмска болест

Во месецот со најмалку денови во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, петта...

Здравје 07.02.23 | 08:58

Ги запознаваме ретките болести: Артрогрипоза

Во месецот со најмалку денови во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, петта...

Здравје 18.01.23 | 15:57

Петтата сезона на Националната кампања „Ги запознаваме ретките болести“ посветена на здравствените работници

Петтата сезона на Национаната кампања посветена на ретките болести ќе биде посветена на здравствените работници, кои на лицата со ретки болести им се помош, поддршка,...

Здравје 28.02.22 | 09:05

Ги запознаваме ретките болести: Булозна епидермолиза

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 27.02.22 | 08:58

Ги запознаваме ретките болести: Мултипла склероза кај детската популација

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 26.02.22 | 08:51

Ги запознаваме ретките болести: Миотонична мускулна дистрофија тип I и II

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 25.02.22 | 08:43

Ги запознаваме ретките болести: Мајер-Рокитански-Кастер-Хаузер синдром

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 23.02.22 | 08:35

Ги запознаваме ретките болести: Беквит-Видеман синдром

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 22.02.22 | 09:58

Ги запознаваме ретките болести: Синдром на мачкин плач

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 21.02.22 | 16:48

Ги запознаваме ретките болести: Синдром на имун дефицит, центромерна нестабилност и лицеви аномалии

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 19.02.22 | 08:57

Ги запознаваме ретките болести: Силвер-Раселов синдром

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 18.02.22 | 08:51

Ги запознаваме ретките болести: Марфанов синдром

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 17.02.22 | 08:41

Ги запознаваме ретките болести: Бургерова болест

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 16.02.22 | 08:46

Ги запознаваме ретките болести: Шимке-имунокоскена дисплазија

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 15.02.22 | 08:55

Ги запознаваме ретките болести: Бартеров синдром

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 14.02.22 | 09:58

Ги запознаваме ретките болести: Мијастенија гравис

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 13.02.22 | 20:22

Ги запознаваме ретките болести: Ди Џорџ синдром

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 12.02.22 | 16:12

Ги запознаваме ретките болести: Конгенитална дискератоза

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 11.02.22 | 16:51

Ги запознаваме ретките болести: Гудпастеров синдром

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 10.02.22 | 12:17

Споменици, објекти, општински згради, дуќани во охридската чаршија осветлени во боите на ретките болести

Локални и национални згради и споменици, објекти, дуќани во охридската чаршија се осветлени во боите на ретките болести кои во февруари се придружуваат на светската...