Ознака: Ги запознаваме ретките болести
Здравје 28.02.22 | 09:05

Ги запознаваме ретките болести: Булозна епидермолиза

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 27.02.22 | 08:58

Ги запознаваме ретките болести: Мултипла склероза кај детската популација

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 26.02.22 | 08:51

Ги запознаваме ретките болести: Миотонична мускулна дистрофија тип I и II

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 25.02.22 | 08:43

Ги запознаваме ретките болести: Мајер-Рокитански-Кастер-Хаузер синдром

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 23.02.22 | 08:35

Ги запознаваме ретките болести: Беквит-Видеман синдром

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 22.02.22 | 09:58

Ги запознаваме ретките болести: Синдром на мачкин плач

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 21.02.22 | 16:48

Ги запознаваме ретките болести: Синдром на имун дефицит, центромерна нестабилност и лицеви аномалии

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 19.02.22 | 08:57

Ги запознаваме ретките болести: Силвер-Раселов синдром

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 18.02.22 | 08:51

Ги запознаваме ретките болести: Марфанов синдром

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 17.02.22 | 08:41

Ги запознаваме ретките болести: Бургерова болест

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 16.02.22 | 08:46

Ги запознаваме ретките болести: Шимке-имунокоскена дисплазија

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 15.02.22 | 08:55

Ги запознаваме ретките болести: Бартеров синдром

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 14.02.22 | 09:58

Ги запознаваме ретките болести: Мијастенија гравис

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 13.02.22 | 20:22

Ги запознаваме ретките болести: Ди Џорџ синдром

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 12.02.22 | 16:12

Ги запознаваме ретките болести: Конгенитална дискератоза

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 11.02.22 | 16:51

Ги запознаваме ретките болести: Гудпастеров синдром

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 10.02.22 | 12:17

Споменици, објекти, општински згради, дуќани во охридската чаршија осветлени во боите на ретките болести

Локални и национални згради и споменици, објекти, дуќани во охридската чаршија се осветлени во боите на ретките болести кои во февруари се придружуваат на светската...

Здравје 09.02.22 | 10:52

Ги запознаваме ретките болести: Синдром на хиперимуноглобулинемија Д

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 08.02.22 | 15:59

Ги запознаваме ретките болести: Хантеров синдром

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...

Здравје 07.02.22 | 08:51

Ги запознаваме ретките болести: Примарна хипероксалурија тип 1

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта...