Листа за разрешувања во надлежност на Владата :

– Агенција за катастар на недвижности – член на УО Ивица Михајлоски

– Друштво фабрика за шински возила Велес ДООЕЛ Велес – член на НО Меџат Муртезани

– ЈЗУ Здравствен дом Русе Бошковски – Ростуше – член на УО Дoста Тортевска

– ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – член на НО Живка Иванова

– Фонд за иновации и технолошки развој член на УО Дафина Гешоска

– ЈЗУ Здравствен дом Вевчани – член на УО Виолета Баткоска

– ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар – член на УО Зоран Котевски

– ЈЗУ Општа болница Велес – член на УО Филип Зафиров

– ЈЗУ Општа болница Охрид – член на УО Катерина Лазороска Јанческа

– Агенција за катастар на недвижности – член на УО Берат Бајрами

– Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РСМ – член на УО Верда Фазлиова

– АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост – независен член на одбор на директори Садудин Ибраими

– ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија – член на УО Валдет Велиу

– ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија – член на УО Авни Елези

– ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон Скопје – член на УО Ајсел Илјази

– ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – член на УО Атула Ибраими

– ЈП за стопанисување со државните шуми НАЦИОНАЛНИ ШУМИ Скопје – член на УО Мегди Ајдари

– ЈЗУ Центар за јавно здравје Струмица – член на УО Ристо Ангелов

– ЈП за водостопанство Лисиче Велес – член на УО Илија Патриков

– ЈП Службен весник на РСМ – член на НО – Јане Стојанов

– ЈЗУ Здравствен дом Струмица – член на УО Никола Тауков

– ЈЗУ Општа болница Струмица – член на УО Живорад Ќурчиев

– ЈУ за деца детско одморалиште Илинден – Гостивар – член на УО Хасип Беќири

– ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар – член на НО Шевал Нухиу

– Национална комисија за учебници – член Исак Алили

– ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните установи универзитетски клиники завод и ургентен центар Скопје – член на УО Алмир Мухареми

– Претседател на совет на институт за акредитација на РСМ – Сумеје Селам

– Член на УО на Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на РСМ – Нусри Нуредини

– Акционерско друштво Водостопанство на РСМ во државна сопственост – член на НО -Зунет Јусуфи

– ЈНУ Институт за национална историја- Скопје – член на совет – Енес Селам

2. Листа за разрешувања на членови на Управни и на Надзорни одбори, за кои Владата дава препораки:

– Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта, „Македонија пат – Скопје“ – директор Гајур Кадриу

– ЈЗУ Здравствен Дом – Скопје – директор Злате Мехмедовиќ

– АД МЕПСО -директор и претседател на УО, Сашо Василевски

– АД МЕПСО – член на УО, Магдалена Чижбановска

– АД МЕПСО – член на УО, Ненад Крстевски

– АД МЕПСО – член на УО, Томи Божиновски

– ЈЗУ ГАК – економски директор Ваљон Беља

– Агенција за лекови и медицински средства, МАЛМЕД – в.д. директор Ќахил Ибраими

– Државен инспекторат за земјоделство – в.д. директор Благој Индов

– Државен Архив на Република Северна Македонија – директор Кирил Петров

– ЈЗУ УК за детски болести – Скопје, директор д-р Катерина Ставриќ

– Развојна банка на РСМ – член на Надзорниот одбор и в.д директор Кирил Колемишевски

– Еурокомпозит – генерален директор Златко Граороски

– НУ Драмски театар Скопје – директор Викторија Арангелова Петровска

– ЈП за железничка инфраструктура Железници на РСМ – Скопје, директор Ирфан Асани

– НУ, Завод за заштита на споменици на културата и музеј Охрид – директор Елеонора Новаковска

– ЈУ Завод за рехабилитација „Бања Банско“- директор Стојанка Изова

– Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот – директор Вулнет Адеми

– АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост – претседател на УО и директор Драган Миновски

– АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост – член на УО и директор за развој на инвестиции Иван Трпески

– Управата за безбедност и контраразузнавање директор Горан Николовски и заменик директор Ариф Асани

– Агенција за млади и спорт -заменик директор Газменд Ристеми

– Управа за семе и саден материјал директор Хилми Гаши

– Управа за сигурност во железничкиот систем – в.д. директор Абдулкадир Исаки

– Служба за просторен информативен систем директор Иљами Исејни

– Дирекција за технолошки индустриски развојни зони – заменик директор Асип Усеини

– Биро за јавни набавки – директор Бардул Насуфи

– Управа за имотно правни односи Велес – директор Пандорка

– НУ Центар за култура Марко Цепенков – Прилеп – в.д. директор Менче Караџоска

– Царинарница Скопје –Златко Кофилоски

– Совет за унапредување и надзор на ревизијата на РСМ – претседател Премтим Исени

– АВРМ Велес – Трајче Бабунски

– Геронтолошки завод 13 Ноември Скопје – директор Салија Љатиф

– Управа за електронско здравство – в.д. директор Беким Хаљими

– Инспекциски совет – в.д. член на совет Горан Симоновски

– ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на РСМ – директор Шпенди Хајредин

– Центар за социјални работи Тетово – директор Дарко Обадиќ (препорака до министер за труд и социјална политика)

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.