Доделени наградите за најдобрите на конкурсот „Читањето е супермоќ“ 2024 во организација на „Арс Ламина“

На литературно-музички хепенинг, во присуство на многубројни деца и нивните родители, во саботата (15 јуни), во „Литература.мк“, во „Дајмонд мол“, во Скопје, беа доделени наградите за најдобрите учесници на конкурсот „Читањето е супермоќ“, во организација на издавачката куќа „Арс Ламина“. На завршниот настан на истоимената кампања, за оваа учебна година, настапија талентираните дечиња од градинките „Виножито“ и „Мајски цвет“, на учениците од основните училишта ООУ „Партенија Зографски“ и ООУ „Вера Циривири-Трена“, како и на светските прваци по латино-танци, од танцовиот спортски клуб – „Денсерс јунајтед“.

Целите на кампањата „Читањето е супермоќ“, што издавачката куќа „Арс Ламина“ ја спроведува шеста година по ред, се поттикнување на читањето и унапредување на читачките вештини, подигнување на јавната свест за значењето на читањето од најмала возраст, негување на мајчиниот јазик, поддршка на децата со тешкотии во читањето и друго.

Во фокусот на настанот беше доделувањето на наградите на литературниот и ликовен конкурс „Читањето е супермоќ“, што беше спроведен во градинките и основните училишта во целата држава. На конкурсот што „Арс Ламина“ го распиша од први април до десетти мај 2024 година, пристигнаа 155 литературни и 230 ликовни творби од ученици од прво до деветто одделение, како и од градинките од целата наша држава. За најдобрите одлучи стручно жири, автори, илустратори, наставници и уредници.

Најпрвин беа доделени признанијата за најуспешните во ликовниот дел, за кои одлучи стручното жири во состав: Орце Нинески (илустратор на книги за деца и ликовен уметник), Касиопеја Наумовска (академски сликар и професорка по ликовно во ОУ „Круме Кепески“), Анета Илиевска (илустраторка и графичка дизајнерка во „Поинтер“), Билјана Лотеска (авторка на сликовници и воспитувачка во градинка). Во ликовниот дел имаше три категории – првата е за дечињата од градинките кои твореа на тема „Во светот на приказните“, и две категории (од 1 до 5 одд. и од 6 до 9 одд.) за учениците од основните училишта, кои цртаа на тема „Во светот на книгите“.

Во литературниот дел жирито беше во состав: Татјана Димовска-Атанасова (уредничка во „Арс Ламина“), Јована Матевска Атанасова (авторка на книги за деца и млади), Елизабета Теодосиевска (професорка по македонски јазик, ОУ „Јан Амос Коменски“), Цветанка Стоилова (уредничка на списанија за деца „Ѕвезди“, „Прв детски клик“). Овој дел од конкурсот беше распишан за основните училишта и беше поделен на две категории, за 1 до 5 одделение и 6 до 9 одделение. Учениците пишуваа песни, раскази и есеи на тема „Во светот на книгите“.

Во продолжение е листата на наградените и пофалените ученици и нивните ментори:

НАГРАДЕНИ ЛИКОВЕН ДЕЛ – ГРАДИНКИ

(Прво место) Марко Петрески, ЈОУДГ „Наша иднина“, Прилеп
Ментори: Елеонора К. Јованоска и Ирена Горгиеска

(Второ место) Лана Радуловиќ, ЈУДГ ОЦ „Кочо Рацин“, Скопје
Ментор: Билјана Андоновска
(Второ место) Неда Јанчиќ, ЈУДГ ОЦ „Кочо Рацин“, Скопје
Ментор: Билјана Андоновска
(Трето место) Ангела Ристовска, ЈУДГ ОЦ „Кочо Рацин“, Скопје
(Трето место) Мила Проданов, ЈОУДГ „Пролет“

ПОФАЛЕНИ ЛИКОВЕН ДЕЛ – ГРАДИНКИ:
Нина Настевска, ЈУДГ ОЦ „13 Ноември“, Скопје
Веда Ивановски, ЈУДГ ОЦ „13 Ноември“ Скопје
Искра Пацаноска, ЈУДГ ОЦ „Наша иднина“, Прилеп
Ментор: Даниела Тренковска

НАГРАДЕНИ ЛИКОВЕН ДЕЛ 1-5 ОДД.
(Прво место) Изабела Бундалеска, 2 одд., ООУ „Гоце Делчев“, Гостивар
Ментор: Габи Мерџаноска

(Второ место) Илина Танев, 1-а одд., ООУ „Браќа Миладиновци“, Скопје
Ментор: Симона Копанова

(Второ место) Мила Дрогришка, 4 одд., ООУ „Даме Груев“, Битола
Ментор: Наташа Настевска

(Трето место) Петар Балоски, 4-г одд., ООУ „Димитар Поп-Георгиев Беровски“, Скопје
Ментор: Тања Цветаноска

(Трето место) Давид Атанасовски, 3 одд., ООУ „Коле Канински“, Битола

ПОФАЛЕНИ ЛИКОВЕН ДЕЛ 1-5 ОДД.
Леа Андрееска, 4-4 одд., ООУ „Св. Климент Охридски“, Прилеп
Ментор: Верче Велеска

Симон Ристоски, 1-б одд., ООУ „Страшо Пинџур“, Скопје
Ментор: Сања Синадиноска

Ирина Ѓорѓевиќ, 3-1 одд., ООУ „Блаже Коневски“, Скопје
Ментор: Ангелина Митева

Михаил Ангеловски, 5 одд., ООУ „Св. Кирил и Методиј“, с. Романовце, Куманово
Ментор: Анета Мишевска

НАГРАДЕНИ ЛИКОВЕН ДЕЛ 6-9 ОДД.
(Прво место) Ивана Костова, 7-2 одд., ООУ „Св. Климент Охридски“, Битола

(Второ место) Каролина Кузмановска, 9 одд., ООУ „Коста Рацин“, с. Брвеница
Ликовен педагог: Лина Тренкоска

(Трето место) Ивана Гашовски, 7-4 одд., ООУ „Св. Климент Охридски“, Битола
Ментор: Ленче Јагоридовска

(Трето место) Марко Денковски, 6 одд., ООУ „Кочо Рацин“
Ментор: Далибор Јовановски

ПОФАЛЕНИ ЛИКОВЕН ДЕЛ 6-9 ОДД.
Бесјана Саити, 6-4 одд., ООУ „25 Мај“
Ментор: Игбал Мемиши
Бранкица Франк, 6-а одд., ООУ „Страшо Пинџур“, Скопје
Теодора Давидковска, 8 одд., ООУ „Кочо Рацин“, Куманово
Ментор: Далибор Јовановски

НАГРАДЕНИ ЛИТЕРАТУРЕН ДЕЛ 1-5 ОДД.

(Прво место) Весна Билбиловска, 2 одд., ООУ „Гоце Делчев“, Гостивар
Ментор: Габриела Мерџаноскa

(Второ место) Симона Миланова, IV-1 одд. ООУ„ Васил Главинов“, Велес
Ментор: Бојанка Џипунова Ташова

(Второ место) Бојан Китановски, 2-в одд., ООУ „Даме Груев“, Битола
Ментор: Љупка Здравевска

(Трето место) Ведран Веселиновски, 3-б одд., ООУ „Невена Георгиева-Дуња“, Скопје
Ментор: Вера Крстевска, Зорица Атанасовски

(Трето место) Андреа Зафирова, 3-б одд., ООУ „Невена Георгиева-Дуња“, Скопје
Ментори: Вера Крстевска, Зорица Атанасовски

(Трето место) Ана Мавров, 5-4 одд., ООУ „Никола Вапцаров“, Струмица
Ментор: Соња Спасова

ПОФАЛЕНИ ЛИТЕРАТУРЕН ДЕЛ 1-5 ОДД.

Дамјан Тасевски, 4-2 одд., ООУ „Гоце Делчев“, Скопје
Ментор: Тања Јовановска

Каја Симоска, 5-2 одд., ООУ „Александар Македонски“, Скопје
Ментор: Елена Маневска

Мила Димитрова, 5-1 одд., ООУ „Тошо Арсов“, Штип
Ментор: Наташа Павлова

Костантина Андонова, 4-б одд., ООУ „Даме Груев“, Битола
Ментор: Летка Степановска

Лина Веселиноска, 4-1 одд., ООУ „Коста Рацин“, с. Брвеница
Ментор: Тања Костадиноска

НАГРАДЕНИ ЛИТЕРАТУРЕН ДЕЛ 6-9 ОДД.

(Прво место) Дамјан Костадиновски, 7-1 одд., ООУ „Александар Здравковски“, Јегуновце
Ментор: Татјана Стојановска

(Второ место) Иларија Цветкова, 8-1 одд., ООУ „Никола Карев“, Кочани
Ментор: Гордана Јефтимова

(Второ место) Марија Талеска, 7-2, ООУ „Св. Климент Охридски“, Прилеп
Ментор: Стефани Петреска

(Трето место) Ивана Цветаноска, 9-4 одд., ООУ „Лазо Ангеловски“, Скопје
Ментор: Костадинка Поповска

(Трето место) Теодора Божиновска, 6 одд., ООУ „Кочо Рацин“, Куманово
Ментор: Весна Тодоровска
(Трето место) Андреј Богоески, 6 одд., ООУ „Круме Волнароски“, с. Тополчани
Ментор: Мирјана Талеска

ПОФАЛЕНИ ЛИТЕРАТУРЕН ДЕЛ 6-9 ОДД.

Кристина Симовска, 9-1 одд., ООУ „Александар Здравковски“, Јегуновце
Ментор: Татјана Стојановска

Нина Панчевска, 7-2 одд., ООУ „Лазо Ангеловски“, Скопје
Ментор: Благица Ангеловска

Ана Јовановска, 6-1 одд., ООУ „Васил Главинов“, Велес
Ментор: Бојанка Џипунова-Ташова

Стефанија Марковска, 9 одд., ООУ „Коле Канински“, Битола
Ментор: Кристина Ташевска

Ермина Мамути, 6-4 одд., ООУ „25 Мај“
Берта Ибиши, 6-7 одд., ООУ „25 Мај“
Биона Хамиди, 6-4 одд., ООУ „25 Мај“Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.