Се јави и советникот за Франција, Александар Ружин: Што се уште неколку месеци?