-Дечко, ај не шири демагогии туку прво престани да пушиш во работни простории. Еден закон за пушење непочитувате, камо ли друго. По тебе и сите останати. Се крстат европјаните кога ве гледаат. Тоа ли се европски вредности и европски навики? Ти не можеш себе во Европа да се однесеш, а не па нас,  напиша Куновска.