сабота, 21 јануари 2017 | Вести денес: 0 ново

Архива по таг: Груевски

gruevski
Македонија

За ме­не се нај­важ­ни ин­те­ре­си­те и на Ма­ке­дон­ци­те и на си­те гра­ѓа­ни на Ма­ке­до­ни­ја, вклу­чу­вај­ќи ги и Ал­бан­ци­те

Но, шест ал­бан­ски пар­тии, од­нос­но три пар­тии и ед­на ко­а­ли­ци­ја сос­та­ве­на од три пар­тии, из­ле­гоа...

gruevski-intervju-za-republika-2
Македонија

Аналитичарите за мегаинтервјуто на претседателот на ВМРО-ДПМНЕ: Груевски им ја пренесе на граѓаните целата вистина за политичките случувања во земјава

Мегаинтервју во кое лидерот на владејачката ВМРО-ДПМНЕ ја пренесе вистинската слика за политичките случувања...

Top