сабота, 24 февруари 2018 | Вести денес: 33 ново

Импресум неделник

Неделник Република
Булевар „Илинден“ бр.9
1000 Скопје
Тел.: 02 3299 999
Факс: 02 3299 998
republika@republika.mk
contact@republika.mk
sport@republika.mk

 

Издавач: Прва Република Скопје
Ж-ска: 500-0000007811-68
Депонент банка: Стопанска Банка АД Битола

 

Директор: Доне Доневски

 

Маркетинг:

Стојан Георгиевски
Тел.: 02 3299 999, локал 122
Email: toto.republika@gmail.com

Габриела Мирчески
Тел.: 02 3299 999, локал 104
Email: gabriela.mirceski@republika.mk

 

Претплата: тел. 02/ 30 89 306

 

Главен и одговорен уредник:
Ненад Мирчевски
nenad.mircevski@republika.mk

 

Заменик главен и одговорен уредник:
Билјана Зафирова
biljana.zafirova@republika.mk

 

Редакција и соработници:

Александра Мазнева – Бундалевска
aleksandra.bundalevska@republika.mk

Александрија Стевковска – Николовска

Катерина Митиќ
katerina.mitikj@republika.mk

Невена Поповска
nevena.popovska@republika.mk

Наум Стоилковски
naum.stoilkovski@republika.mk

Љупчо Цветановски
ljupco.cvetanovski@republika.mk

Марина Костовска
marina.kostovska@republika.mk

Бојан Момировски
bojan.momirovski@republika.mk

 

Лектор:

Анeта Василевска – Љубецкиј
aneta.ljubecki@republika.mk

Тања Стевановска
tanja.stevanovska@republika.mk

 

Фотографија:

Александар Ивановски
aleksandar.ivanovski@republika.mk

Дејан Станчевски

 

Графички дизајн:

Никса Георгиевски
nikola.georgievski@republika.mk

Билјана Неделковска
biljana.nedelkovska@republika.mk

 

Колумнист:

Горан Момироски
goran.momirovski@republika.mk

Top