сабота, 26 мај 2018 | Вести денес: 12 ново

Ле­то­во се но­сат фу­ста­ни и ко­шу­ли со го­ли ра­ме­на

 Об­ле­ка­та што ги откри­ва ра­ме­на­та е мно­гу ефект­на, а во­ед­но изг­ле­да и мно­гу женс­тве­но. Без раз­ли­ка да­ли ќе се од­лу­чи­те за блу­за или за фу­стан што ги откри­ва ра­ме­на­та, ќе изг­ле­да­те мно­гу се­кси

Еден од трен­до­ви­те што им при­ле­га­ат на си­те же­ни, без раз­ли­ка на град­ба­та на те­ло­то, се­ка­ко се го­ли­те ра­ме­на. Фу­ста­ни­те и ко­шу­ли­те со го­ли ра­ме­на, су­деј­ќи по сѐ, ќе би­дат го­лем хит ова ле­то. По­ну­да­та по про­дав­ни­ци е раз­но­вид­на и бо­га­та.

Оваа се­зо­на го­ли­те ра­ме­на мо­же да се но­сат на не­кол­ку на­чи­ни – на аси­ме­трич­ни блу­зи и фу­ста­ни, мо­же да откри­е­те са­мо ед­но ра­мо или, пак, да од­бе­ре­те ма­и­ца со дуп­ки на ра­ка­ви­те.

Об­ле­ка­та што ги откри­ва ра­ме­на­та е мно­гу ефект­на, а во­ед­но изг­ле­да и мно­гу женс­тве­но. Без раз­ли­ка да­ли ќе се од­лу­чи­те за блу­за или за фу­стан што ги откри­ва ра­ме­на­та, ќе изг­ле­да­те мно­гу се­кси.

Без раз­ли­ка на тоа кое пар­че од об­ле­ка­та ќе го од­бе­ре­те, со го­ли­те ра­ме­на не­ма да по­гре­ши­те.

Овој стил ну­ди раз­но­вид­ни ком­би­на­ции – блу­за­та со спу­ште­ни ра­ме­на мо­же да се но­си и со фар­мер­ки, во ми­ни­ма­ли­стич­ки или бо­хо ком­би­на­ции, со па­ти­ки или сан­да­ли со ви­со­ки пот­пе­ти­ци, на ро­ман­ти­чен или се­којд­не­вен на­чин.

 

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.

Top