петок, 22 јуни 2018 | Вести денес: 0 ново

Ве­лиг­ден­ски­те јај­ца ка­ко умет­нич­ки де­ла

Од ап­стракт­ни екс­пре­си­о­ни­сти до со­вре­ме­ни ви­зи­о­не­ри, де­ла­та на овие умет­ни­ци го­ди­на­ва мо­же да ги ка­на­ли­зи­ра­те на ве­лиг­ден­ски­те јај­ца.

Uskrsna jaja 5

Култ­ни­те мо­ти­ви со точ­ки на Ја­јои Ку­са­ма ја транс­фор­ми­раа со­вре­ме­на­та умет­ност, па зо­што не и ва­ша­та ве­лиг­ден­ска тр­пе­за? Ку­пе­те ша­ре­ни ле­пен­ки или са­мо­леп­ли­ва ко­лаж-хар­ти­ја, по­жел­но е во ос­нов­ни­те бои, и соз­дај­те сопс­тве­на „точ­ке­ста умет­ност“.

Ода­та на сли­ка­рот Вејн Ти­бо до­а­ѓа во фор­ма на ви­зу­ел­но сла­тки јај­ца обо­е­ни во ве­се­ли бои со вол­не­ни ми­ни-топ­чи­ња.

2

Пре­поз­нат­ли­ви­от ра­ко­пис на Ив Клејн во си­на бо­ја е иде­а­лен ако ба­ра­те про­ме­на од ти­пич­на­та па­ле­та бои и от­пе­ча­то­ци. Со си­на бо­ја во прав мо­же­те да ја по­кри­е­те це­ла­та по­вр­ши­на на јај­це­то или да го ис­пр­ска­те во не­кол­ку по­те­зи.

3

Ако обо­жа­ва­те ап­стракт­на есте­ти­ка, мо­ти­ви­те на Ро­тко се тоа што ви е по­треб­но за овој Ве­лиг­ден. Бо­јо­сај­те ги јај­ца­та во цр­ве­на или жол­та бо­ја, а по­тоа до­дај­те мо­ти­ви од Ро­тко.

4

Анри Ма­тис е иде­а­лен за де­ца. На­пра­ве­те ве­сел де­ку­паж од ша­ре­на хар­ти­ја во кла­сич­ни фор­ми и за­ле­пе­те го на твр­до­ ва­ре­ни јај­ца.

5

Џеј­сон По­лок – на хар­ти­ја за пе­че­ње ста­ве­те твр­до­ ва­ре­ни јај­ца и ис­пр­скај­те ги со из­бра­на па­ле­та бои.

6

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.

Top