недела, 17 јуни 2018 | Вести денес: 112 ново

Во но­ва­та го­ди­на вле­зе­те со бо­ја што осве­жу­ва

Ни­јан­са­та на зе­ле­на бо­ја ќе до­ми­ни­ра во 2017 го­ди­на. Осве­жи­тел­на и ре­ви­та­ли­зи­рач­ка, оваа ни­јан­са е сим­бол на но­ви по­че­то­ци

Ин­сти­ту­тот за бои „Пан­тон“ ја из­бра свет­ла­та ни­јан­са на зе­ле­на­та бо­ја за бо­ја на 2017 го­ди­на. Осве­жи­тел­на и ре­ви­та­ли­зи­рач­ка, оваа ни­јан­са е сим­бол на но­ви по­че­то­ци.

Бо­ја­та се опи­шу­ва ка­ко остра, пи­кант­на, жол­то­зе­ле­на, ка­кви што се ли­сто­ви­те во про­лет или вна­треш­но­ста на пло­дот на аво­ка­до­то.

Оваа бо­ја во сеп­тем­ври бе­ше се­ле­кти­ра­на на спи­со­кот на топ-де­сет­те бои на мод­на­та ин­ду­стри­ја за про­лет­та во 2017 го­ди­на.

pan-24-620x318

– Ова е бо­ја на на­деж­та и на на­ша­та вр­ска со при­ро­да­та. Ни збо­ру­ва да се ре­ге­не­ри­ра­ме, осве­жи­ме, ре­ви­та­ли­зи­ра­ме, об­но­ви­ме. Се­ко­ја про­лет вле­гу­ва­ме во нов цик­лус, тоа е не­што што го по­твр­ду­ва жи­во­тот и на што се ра­ду­ва­ме – ве­лат од Ин­сти­ту­тот за бои.

Бо­ја­та на 2017 го­ди­на се опи­шу­ва и ка­ко ни­јан­са на зе­ле­на што ги „ево­ци­ра пр­ви­те де­но­ви на про­лет­та“.

Ин­сти­ту­тот, кој се­бе­си се на­ре­ку­ва гло­ба­лен авто­ри­тет за бо­и­те, ги со­ве­ту­ва ин­ду­стри­и­те на мо­да­та, про­из­водс­тво­то на ин­те­ри­ер и ди­зајн на ам­ба­ла­жа за упо­тре­ба на бо­и­те. Бо­ја­та на го­ди­на­та ја из­би­ра­ат уште од 1999 го­ди­на.

 

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.

Top