четврток, 19 април 2018 | Вести денес: 55 ново

Вработување на Медицинскиот факултет во Скопје, отворени над 120 работни места

Врз основа на членовите 123 и 131 став (1) и (5), од Законот за високото образование („Сл. Весник на РМ” бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15 и 154/15), член 34 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни, наставностручни и соработнички звања и асистенти докторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр. 138/2009, 140/2009, 173/2011, 194/2011, 250/2013 и 274/2013), и Одлуките донесени од Наставнонаучниот совет. Медицинскиот факултет во Скопје, во состав на*Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, распишува 
K O H K У P C 
За избор во наставнонаучни, научни и насловни звања и асистенти – докторанди по следните предмети: 

I. ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 1 наставник во сите звања за (ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија)
2 наставника во сите звања за (ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија)
1 наставник во сите звања за (ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија)
1 научен работник за (ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија)
1 лице во насловно звање (ЈЗУ Универзитетска кпиника за токсикологија)
1 лице во насловно звање (ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија)
30 асистенти – докторанди

II. ХИРУРГИЈА
2 наставника во сите звања
5 научни работници
22 асистенти – докторанди

III. ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
I наставник во сите звања
II асистенти – докторанди

IV. ХИГИЕНА
1 асистент – докторанд

V. ПЕДИЈАТРИЈА
12 асистенти – докторанди

VI. ОФТАЛМОЛОГИЈА
– 2 асистенти – докторанди

VII. АНАТОМИЈА
2 асистенти – докторанди

VIII. РАДИОЛОГИЈА
3 асистенти – докторанди

IX. НЕВРОЛОГИЈА
7 асистенти – докторанди

X. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА
2 асистенти – докторанди

XI. МЕДИЦИНА НА ТРУД
2 асистенти – докторанди

XII. ОНКОЛОГИЈА СО РАДИОТЕРАПИЈА
1 асистент- докторанд

XIII. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА
1 асистент.-дркторанд

XIV. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА
5 асистенти – докторанди

XV. ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА
1 асистент – докторанд

XVI. ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ
3 асистенти – докторанди

XVII. ПСИХИЈАТРИЈА СО МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЈА
3 асистенти – докторанди

XVIII. СУДСКА МЕДИЦИНА
4 асистенти – докторанди

XIX. ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА
1 асистент – докторанд

XX. ФАРМАКОЛОГИЈА СО ТОКСИКОЛОГИЈА
4 асистенти – докторанди

Услови: Кандидатите, покрај општите услови, треба да ги исполнуваат и посебните услови предвидени со Законот за високото образование, Законот за научно – истражувачка дејност, Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни, наставностручни и соработнички звања и асистентидокторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје и со другите акти на Факултетот и Универзитетот.

Со пријавата кандидатите треба да поднесат: кратка биографија, докази за исполнетост на општите и посебните услови и уверение за државјанство, a за асистент докторанд и потврда сертификат за познавање на англиски јазик и тоа: (TOEFEL) – најмалку 74 бода за елекгронско полагање преку компјутер не постар од две години од денот на издавањето; (IELTS) – најмалку 6 бода не постар од две години од денот на издавањето; (TOLES) – базично познавање (Foundation level); (ILEC) – положен со успех најмалку Б2 (В2) или Кембриџ сертификат за прелиминарен англиски (Cambridge Cerficate of Preliminary English) (BI).

Конкурсот трае 8 дена од денот на објавувањето. Краен рок за пријавување: 09.02.2016

Пријавата со комплетна документација се доставува во архивата на Универзитет „Св. Кирил и Методиј, во Скопје, Медицински факултет Скопје на ул. 50та Дивизија бр. 6, Скопје.

Извор: Fakulteti.mk

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.

Top